Logitech Harmony Remote

7.7 · Mac - Bởi Logitech

· 23/01/2010 07:20 (13 năm trước)

Giới Thiệu · Logitech Harmony Remote

For Logitech harmony advanced universal remotes.

Full Specifications · Google Chrome Zing MP3

Phiên bản 7.7
Cập nhật 23/01/2010 (13 năm trước)
Nhà phát triển Logitech
Thể loại Drivers
Hệ điều hành Mac
Hệ điều hành cài đặt Macintosh , Mac OS X 10.3.9 , Mac OS X 10.3 , Mac OS X 10.5 Intel , Mac OS X 10.6 Intel , Mac OS X 10.4 PPC , Mac OS X 10.5 PPC , Mac OS X 10.4 Intel
Yêu cầu
  • Mac OS X 10.3 - 10.6
  • Lượt tải về 161,286

    Bình luận