HP Photosmart

9.7 · Mac - Bởi HP

· 25/08/2008 18:56 (14 năm trước)

Giới Thiệu · HP Photosmart

This download includes the HP Photosmart driver, HP Printer Utility, and HP Photosmart Studio imaging software for Mac OS X v10.3.9, v10.4 and v10.5.

Full Specifications · Google Chrome Zing MP3

Phiên bản 9.7
Cập nhật 25/08/2008 (14 năm trước)
Nhà phát triển HP
Thể loại Drivers
Hệ điều hành Mac
Hệ điều hành cài đặt Macintosh , Mac OS X 10.3.9 , Mac OS X 10.5 Intel , Mac OS X 10.4 PPC , Mac OS X 10.5 PPC , Mac OS X 10.4 Intel
Yêu cầu
 • Mac OS X 10.4 PPC
 • Mac OS X 10.3.9
 • Mac OS X 10.4 Intel
 • Mac OS X 10.0
 • Mac OS X 10.1
 • Mac OS X 10.5 PPC
 • Mac OS X 10.2
 • Mac OS X 10.5 Intel
 • Mac OS X 10.3
 • Mac OS Classic
 • Lượt tải về 270,882

  Bình luận